biezentocht

Per boot van Hattem naar Kampen

link