Visafslag Hindeloopen

Friesland Anno 1666 & Aldfaers Erf

link